תקנון תנאי שימוש באתר

אתר זה הוקם ומופעל ע”י בסקולה בע”מ, במטרה לספק לקהל לקוחותינו אמצעי נוח לרכישת כרטיסים ולקבלת מידע מופעים.

הבסקולה פועלת לפי הנחיות התו הירוק, ובכפוף להוראות משרד הבריאות. על הלקוחות להציג את התו הירוק, בצירוף תעודה מזהה (תעודת זהות, רישיון נהיגה, דרכון).

למי תותר הכניסה למופעים? רק לבעלי תו/דרכון ירוק על פי הנחיות משרד הבריאות המשתנות מעת לעת.

בהתאם להנחיות משרד הבריאות החל מתאריך 25.6 חלה חובת עטיית מסכות בכל חללי האולמות.

מכירת כרטיסים להצגה תעשה מראש ובאופן מקוון בלבד, אין חלוקה והדפסה של כרטיסים.

לצורך ביצוע הזמנה יידרש המשתמש למסור פרטים שונים, כגון: שם פרטי, שם משפחה, כתובת מלאה, לרבות שם הרחוב, מס’ הבית, מס’ הדירה, ישוב ומיקוד, מס’ טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, אשר ישמשו ליצירת קשר ולמשלוח מידע על הצגות הבסקולה, פרטי כרטיס אשראי שברשות המשתמש. הפרטים שחובה למסור, יסומנו במפורש בשדות המתאימים לכך. המשתמש לא יוכל לבצע הזמנה מבלי למלא את שדות החובה.

הזמנת כרטיסים תתבצע באמצעות כרטיס אשראי. אישור העסקה על-ידי חברת האשראי אשר דרכה התחייב המשתמש לבצע את הרכישה מהווה תנאי הכרחי לקבלת בקשת הלקוח לביצוע העסקה.

מחיר כרטיס הכניסה אשר בו יחויב הרוכש בגין הזמנת ורכישת כרטיס/ים כניסה לאירוע מסוים הינו מחיר כרטיס הכניסה המצוין באתר במועד ביצוע ההזמנה ובתוספת 3 ₪ דמי טיפול לכל הזמנה. (להלן:”דמי הטיפול”).

עם תום ביצוע ההזמנה ישלח לכתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתמש אישור הכולל את פרטי ההזמנה והודעה על כך שההזמנה בוצעה בהצלחה.

איסוף הכרטיסים: 

לפי הנחיות התו הירוק לא ניתן לאסוף כרטיסים במקום.

בסיום ההזמנה הכרטיסים ישלחו אליכם בהודעת sms,  באפשרותכם להדפיסם או להציג את הכרטיסים בכניסה לאולם בטלפון הנייד.

לאחר ביצוע התשלום עבור הזמנה כלשהי, נשלח אישור אוטומטי לתיבת הדואר האלקטרוני שנמסרה בעת  ביצוע ההזמנה. במידה והאישור לא התקבל בתיבת הדואר הנכנס, יש לבדוק בתיקיית דואר זבל או בתיקיות דומות. במידה והאישור בכל זאת לא נמצא, ייתכן שהייתה טעות בהזנת כתובת הדוא”ל בעת ביצוע ההזמנה. במקרה זה ניתן לפנות אלינו באמצעות כפתור “צור קשר”.

ביטול כרטיסים:
על פי תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), לצרכן הזכות לבטל עסקאות מסוימות באופן חד צדדי וללא סיבה, ולקבל את כספו חזרה, תחת התנאים הבאים:

יש להודיע על ביטול העסקה בכתב. ביטול עסקאות שהתבצעו באתר, ניתן לבצע באמצעות שליחת בקשת ביטול לדוא”ל hello@bascula.co.il .  

יש לציין “רכישה באינטרנט-ביטול עסקה” ולפרט את מס. ההזמנה, שם המופע, תאריך, טלפונים וכתובת מייל ע”מ שנוכל לחזור אליכם בהקדם.

 ניתן לבטל עד 14 ימים מיום ביצוע העסקה ועד 72 שעות לפני מועד קיום ההופעה.

בכל ביטול ייגבו על פי חוק דמי ביטול בשיעור 5% מהסכום ששולם או 100 ₪  – הנמוך מביניהם.

למען הסר ספק, לא ניתן לבטל כרטיסים מעבר ל- 72 לפני קיום המופע ולא ניתן לקבל בגינם החזר כספי.

במקרה של ביטול מופע על ידי הבסקולה, יושב הכסף בהתאם למחיר ששולם בעבור כרטיס בפועל. מחזיק הכרטיס לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף, ולא יינתן החזר כספי של יתר מרכיבי העסקה כגון דמי טיפול, דמי משלוח וכדומה.

תנאי השימוש:

הצגות ילדים – כל ילד מגיל 6 חודשים חייב בכרטיס.

השימוש באתר אינטרנט זה (להלן – “האתר”), כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. השימוש באתר מעיד על הסכמת הלקוח באתר (להלן “המשתמש” או “הלקוח”) לאמור בתנאי השימוש. בסקולה רשאית לשנות את תנאי השימוש באתר מעת לעת, מבלי למסור על כך הודעה מוקדמת מראש, ותחילת תוקפם של השינויים תהא עם פרסומם.

תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומופנים אל נשים ואל גברים כאחד.

הצהרת פרטיות:
בסקולה מייחסת חשיבות רבה לפרטיותם של משתמשי האתר. מטרתה של הצהרה זו ושל ההוראות המפורטות להלן, הינה להסביר את מדיניות ומחויבות הבסקולה לשמור על פרטיות המשתמש. הצהרה זו על הוראותיה מהווה חלק מתנאי השימוש באתר, ובעצם השימוש באתר מסכים המשתמש לאמור בה, ולכך שלא יהיו לו כלפי הבסקולה כל טענות בקשר עמה.

כל הפרטים ישמרו בצורה חסויה ולא יועברו למי שאינו מורשה לכך עפ”י דין או עפ”י התקנון ללא אישור המשתמש ולא יעשה בהם כל שימוש למעט השימושים המפורטים להלן.

מאגר המידע ואבטחת המידע:
על פי חוק, לא חלה על המשתמש החובה למסור מידע או נתונים אודות עצמו. אולם, המשתמש לא יוכל לבצע הזמנות באמצעות האתר, מבלי למסור מידע זה. המידע והנתונים שימסור המשתמש לאתר בעת ביצוע רכישה דרך האתר, כאמור, יישמרו במאגר המידע של הבסקולה.

בסקולה תנקוט בכל אמצעי האבטחה הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי המשתמש.

האתר עומד בתקן PCI DSS ופועלות במסגרתו מערכות לאבטחת מידע ולשמירת פרטיו של המשתמש. יחד עם זאת האתר אינו יכול להבטיח אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות. לפיכך האתר לא יישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש הנובע, במישרין או בעקיפין, משימוש בלתי הוגן של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטת האתר.

שימוש במידע:
השימוש במידע או בנתונים שימסור המשתמש, כאמור לעיל, ייעשה על פי תנאי מדיניות אבטחת המידע, על פי הוראות הדין, ולמטרות שלהלן:

ביצוע הזמנות כרטיסים להצגות ומופעים.

משלוח מידע ופרסומים בנוגע למופעים והצגות לכתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש. המשתמש רשאי להודיע לבסקולה, בכל עת, כי הוא אינו מעוניין בקבלת מידע ותכנים אלו.

אחריות המשתמש:

המשתמש מסכים כי הוא בלבד יישא בכל אחריות וסיכון לכל נזק ו/או הפסד שייגרמו לו בגין השימוש באינפורמציה הרשומה באתר, לרבות צד שלישי.

זמינות האתר:

הבסקולה מתחייבת לטפל ולתחזק את האתר כמיטב יכולתה, יחד עם זאת אינה מתחייבת כי השימוש באתר יהיה זמין בכל עת וללא טעויות או שכל פגם או ליקוי בשירות יתוקן.

קניין רוחני וזכויות יוצרים: האתר הינו בבעלות בלעדית והוא נכס רוחני של הבסקולה, אין ולא יהיו לאיש זכויות או תביעות כספיות או רוחניות כלשהן באתר בהווה או בעתיד.

משתמש אינו רשאי להעביר, להפיץ ו/או לשכפל כל מידע או תמונה אשר מוגן בזכויות יוצרים, סימן מסחרי, או כל מידע השייך לבעל קניין רוחני, ללא אישור בכתב מגורם מוסמך בהנהלת הבסקולה.

סמכות שיפוט:

בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת בין הצדדים בהקשר לנושא התקנון לרבות תנאי השימוש בו וכל הנובע מהם ו/או הכרוך בהם תהא סמכות שיפוט ייחודית לבית המשפט המוסמך בתל אביב. על תקנון זה ותנאיו יחולו דיני מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם בלבד.

אנו מאחלים לכם גלישה נעימה!

ט.ל.ח